Annikas BarnOmsorg AB

 

 

  Ett privat familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Jakobsberg

 

Styrdokument samt handlingsplaner

De styrdokument verksamheten arbetar efter och har som mål att uppfylla är:

Barnkonventionen

Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg

Lpfö 18

Måluppfyllelse i förskolan

Skollagen

 

De handlingsplaner vi arbetar efter är:

Verksamhetsplan/Arbetsplan för Annikas BarnOmsorg AB 

Likabehandlingsplan för Annikas BarnOmsorg AB

Järfälla kommuns handlingsplan för god arbetsmiljö i förskola och skola

 

Tillsynsrapport

Rapport

Beslut

 

Livsmedelskontroll

Rapport