Annikas BarnOmsorg 

 

 

  Ett privat familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Jakobsberg

 

Verksamhetsinriktning

Hos oss vistas barnen ute i princip hela dagen. Motoriken övar vi upp genom att gå mycket i skogsområden där de klättrar över stock och sten. Utevistelsen ger friska barn som sover bra på natten.

Vi arbetar efter "Före Bornholmsmodellen"

Vi utmanar barnets inneboende nyfikenhet att utforska och skapa.

Vi hjälper barnet utveckla sin självständighet, sin läs- och skrivförmåga, sin demokratiska, sociala och kommunikativa sida.

Barnet utvecklar sina kunskaper genom ett lustfyllt lärande.

Föräldrar och barn skall känna delaktighet, känna att de har ett inflytande över hur verksamheten bedrivs för att ge ett så bra resultat som möjligt för deras barn.

Vår pedagogiska dokumentation ligger till grund för att följa barnet från den dag det börjar hos oss till den dag det slutar.

För att stimulera barnet är vi som pedagoger nyfikna, medforskande och medvetna om målen.

Vårt mål är att alla våra barn skall nå 100% i motivationsstegen