Annikas BarnOmsorg AB

 

 

  Ett privat familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Jakobsberg

 

En vecka hos oss

 

Måndag     Natur och miljö (bild, färg och form)

 

Tisdag       Skogen (vi bygger, klättrar och leker)

 

Onsdag      Gymnastik och rörelse

 

Torsdag     Tema Kroppen

 

Fredag        Vi undersöker och experimenterar

 

 

 

Augusti - September

Vårt tema är svampar och vi börjar med kroppen

Oktober- November

Vi fortsätter med temat kroppen

I alla våra dagliga aktiviteter knyter vi an till våra teman. Musik, rörelse, språk och matte är naturliga delar i den dagliga verksamheten. 

 December

Vi pratar om advent, lucia och julen. Bakar och pysslar inför jul.