Annikas BarnOmsorg 

 

 

  Ett privat familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Jakobsberg

 

Januari

  

Februari

 

Mars

 

April

Utvecklingssamtal

 

Maj

Utvecklingssamtal

 

Juni