Annikas BarnOmsorg 

 

 

  Ett privat familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Jakobsberg

 

 

Januari

 

 

Februari

27/2 18:00 Föräldramöte

 

Mars

18/3 09:30 Bio De hungriga Björnarna

 

April

4/4 18:00 Pappakväll

18/4 18:00 Mammakväll

22/4 09:00 Bio Vem är du Mamma Mu

 

Maj

7/5 09:30 Bio Kvastresan och Dammen

16/5 Förskolans dag

 

Juni

11/6 Eddys med blivande skolbarn

18/6 16:30 Sommaravslutning