Annikas BarnOmsorg 

 

 

  Ett privat familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Jakobsberg

 

Personal 2023 

Vi är tre som arbetar i hemmet och erbjuder pedagogisk omsorg (familjedaghemsverksamhet) i hemmiljö. Vi riktar oss främst till barn i åldern 1-5 år men tar även emot äldre barn vid behov och i mån av plats.

Familjedaghemmet är i ett två-plans kedjehus med stor tomt. Barnen har tillgång till stora ytor, speciellt lekrum finns men även rum för den som vill vara lite för sig själv.

Vi som jobbar tillsammans har lång erfarenhet av både egna och andras barn. Annika i mitten är utbildad förskollärare och har huvudansvaret för pedagogiken. Över 30 års erfarenhet finns hos Annika, både från förskola och familjedaghem. Elin till höger om Annika har arbetat i hemmet i tre år och är utbildad barnskötare. Zennie till vänster om Annika har arbetat med oss i ett år. Tillsammans delar vi på alla sysslor i verksamheten.

I familjedaghemmet har vi erfarenhet av barn med diabetes samt barn med matintoleranser. Vi beräknar även kolhydratintag samt ger insulin med spruta eller pump.

Personalen har även utbildning inom TAKK samt HLR för barn. Vi är även utbildade inom livsmedelshygien.

Vi samarbetar med andra familjedaghem i Järfällaområdet. Träffas gör vi några ggr/termin för att barnen skall få möjlighet att möta andra barn och vistas i större barngrupper. Vi gör utflykter i naturen samt till lekplatser, museer o.s.v.

 All mat tillagas i hemmet och barnen hjälper till både med dukning och matlagning. Populärt bland barnen är att få vara med och baka.

 I trädgården planterar vi och sätter blommor, kryddväxter och potatis tillsammans med barnen.