Annikas BarnOmsorg 

 

 

  Ett privat familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Jakobsberg

 

Planering för ht23/vt24

Normer och Värden
Social emotionell träning övas med barnen.
Vi läser sagor som beskriver en specifik känsla och barnen får lära sig att förklara hur man känner sig om man t.ex. är, arg, ledsen, glad. Barnen får berätta hur man blir en bra kompis. De får lära sig stå emot grupptryck och vad vi uppfattar som rätt och fel m.m.
Barnen lär sig att sätta ord på hur de känner sig och hur de mår.


Utveckling och Lärande
Barnen är dagligen ute i naturen och/eller i lekparker. Vi leker in ett matematiskt tänk hos barnen både vid ute- och innevistelsen. Barnen får öva sig på matematiska begrepp.
Vi har en skogenväska full med luppar, kikare och en massa djurböcker m.m. som skall hjälpa till att stimulera barnens nyfikenhet.
Vi källsorterar varje dag och en gång i veckan går vi tillsammans och slänger det vi sorterat.
Med rim och ramsor leker vi med orden och över på det sättet upp barnens språk, barnen sorterar och släpper loss sin ordfantasi. Barnens övningar leder till språkutveckling och träning i att kommunicera.
I utevistelsen övas barnen i att orientera sig i den närmaste omgivningen.


Barnens inflytande
I de vardagliga situationerna som ex.vis. vid samlingen, pysslandet o.s.v. får barnen vara med och bestämma. Här övas barnen i att få en förståelse för vad demokrati är. Barnens idéer får fritt spelrum och aktiviteter kan ändras beroende på barnens intresse för stunden. 
Barnen får genom sitt dagliga deltagande i pedagogiska omsorgen både övning i samarbete och beslutsfattande.

 

Pedagogisk omsorg
Viktigt för oss är att ha ett bra och fint samarbete med barnens hem och med samtliga föräldrar. En god gemenskap mellan den pedagogiska verksamheten och hemmen underlättar allas vår strävan att främja barnets bästa.
Vi ordnar bl.a. föräldramöten, sandlådefika, dropp in fika, jul-/ och avslutningsfester. Under våra träffar kan föräldrar lära känna varandra under lite mer avspända former. och får även möjlighet att ta uppfrågor som kan vara av intresse för alla. Träffarna innebär också att vi kan hålla liv i en del av våra traditioner.