Annikas BarnOmsorg 

 

 

  Ett privat familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Jakobsberg

 

Nyheter 2020-11-20

 

 

Veckan började med skapande med trolldeg! Under utflykter fick barnen i uppgift att samla på sig löv i olika storlekar för att använda tillsammans med trolldegen. Barnen knådade trolldegen och tryckte ut den med fingrarna mot botten på papperstallrikar och la sedan ett valfritt löv ovanpå och tryckte försiktigt. Därefter drog de bort lövet och såg avbildningen på degen. Dessa löv ska torka och sedan målas.

Skapande i höst-anda har pågått under veckan och en del barn har gjort höstträdsteckningar med hjälp av silkespapper i höstens färger.

Under skogsutflykter har barnen hittat bokstäver i naturen. Bland annat dök bokstäverna A, X och Y upp och bildade ordet ”YXA”.

I skogen har vi upptäckt olika svampar både växandes i marken och på träden. På löven har barnen kunnat hitta små insekter och skalbaggar. Djur och växtlivet i vår närmiljö skapar samtal som föder vidare utforskning i barngruppen.

I veckan har ett gemensamt projekt blivit färdigt. Bygget av ABOs slott! Ur en kartong har slottet blivit till liv och barnen har samarbetat när de limmat fast detaljer och valt ut hur delarna bör färgläggas. Utöver bygget av slottet har barnen gjort figurer i lera som sedan flyttat in i slottet. Mycket av vad barnen har skapat har flyttat ut till tamburen och blir på så något vi möter varje dag och får det att kännas som vi stiger in i vår alldeles egen fantasivärld.