Annikas BarnOmsorg AB

 

 

  Ett privat familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Jakobsberg

 

Nyheter 2020-02-21

 

 

I veckan besökte vi parken mellan husen och barnen klättrade i klätterställningen och lekte i sandlådan. Inne i den lilla skogen fann barnen en liten koja i träden som de snabbt ville klättra upp i och hämtade fler pinnar att stapla mot botten av kojan.
I parken har favoritleken i veckan varit mamma, pappa, barn och husdjur. Barnen har levt genom sina karaktärer och visar på tydliga erfarenheter i sina lekar men även fantasier.
Genom rollekar kan barnen få utrymme att uttrycka känslor eller bara hitta en fristad där de kan lämna sig själva och vara någon annan för en stund och kanske leva ut sådant man hållit inom sig.
I veckan har projektet i matematik fokuserat på att räkna och räkneramsan. Att förstå sig på räkneramsan är början till att förstå räkning och matematik.
Barnen har i olika grupper fått testa på olika aktiviteter.
En grupp har övat på addition och har tillsammans med pedagog och hjälp av kompis listat ut vad vissa tal adderade med andra är för något. Resultaten sattes sedan upp på väggen så barnen kunde gå tillbaka och titta.
Vi har även arbetat med ”ett till ett – principen” när några av barnen varit med och dukat bordet.
De övar då på att lägga ett föremål på en specifik plats så att de bildar ett par (t.ex. en kniv, en gaffel, ett glas och en tallrik hör till en person”. Samma princip har sedan övats på genom att barnen letar par bland klossar, där en figur hör till en specifik mall.
När det kommer till att räkna är det viktigt att även förstå hur mycket en siffra faktiskt är, hur många prickar motsvarar en 5a, är det lika många som en 6a?
Vad kommer före, efter, innan? Dessa är frågeställningar och prepositioner vi arbetat med och kommer att fortsätta arbeta med för att hjälpa barnen i inlärningsprocessen.
Barnen har fått räkna med små frukter, bilar och tärningar för att sakta komma att förstå att 6 prickar på tärningen är detsamma som 6 bananer, antalet är samma oberoende av form eller storlek = antalskonstanten som vi arbetat med.
Genom att ge barnen olika material att arbeta med så ökar de deras förståelse för att allting går att räkna, och att en siffra kan vara lika med x antal bilar eller tärningar eller kuber eller fingrar. Barnen har fått hämta egna saker som går att räkna och adderade dessa i leken.