Annikas BarnOmsorg 

 

 

  Ett privat familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Jakobsberg

 

Nyheter 2020-09-18

 

 

Musikprojektet är i full gång. Denna vecka har projektet handlat om att barnen ska bekanta sig med instrument och hur man skapar olika ljud. De har spelat på xylofonen och spelat munspel. De upptäckte snabbt att beroende på hur hårt man blåste desto högre lät ljudet. Detsamma gällde för trummor. Ju hårdare man slog desto högre blev ljudet. En del grupper har även påbörjat arbetet med egna trummor. De har målat rör och klippt ut en del av en vaxduk för att sedan häfta fast duken med en häftpistol. Häftpistolen är ett exempel på teknik i vardagen och är spännande för barnen att använda. Den kändes stum och hård men med hjälp från pedagog kunde barnen häfta fast sina dukar på sina trummor.

Ute i naturen har barnen fått i uppgift att hitta saker som låter. Ett glasspapper troddes till en början vara skräp men efter att man testade krama ihop pappret i handen upptäckte barnen att glasspappret gjorde ett prassligt ljud ifrån sig.

Barnen har fått stanna upp, blunda och lyssna på vinden och beskriva hur den låter. Efter samtal kom barnen fram till olika sätt att få syn på vinden. ”Jag känner den i mitt ansikte”, ”man ser på träden och alla löv när de rör sig”. Genom att använda flera av sina sinnen vidgades barnens förståelse och de upplevdes lättare kunna sätta ord på sina tankar och erfarenheter.

I skogen har vi lekt maracas-stopp, som går ut på att en bestämmer farten genom att röra en maracas olika snabbt. Barnen ska lyssna på ljuden och avgöra hur de ska röra sig. stilla, springa, trippandes, hoppandes. Barnen kände av själva med hjälp av takten, vilka rörelser och vilken hastighet som förväntades. Barnen kom fram till att genom att röra på något så får de fram olika ljud.

Vi har i veckan målat och samtalat om färger, vad som gör färger ljusare och hur olika penslar kan få färgen att upplevas på olika sätt. En tjockare pensel med mjuka strån får färgen att se fjädrig ut på pappret. En bredare pensel gjorde så färgen fick ränder där man kunde se olika nyanser av en färg. Genom att samtala med barnen och hjälpa dem sätta ord på sina upptäckter så breddas språket och erfarenheterna. Vid måleri får barnen chans att tänka i symboler och former.